Der er 9 selvstændige lejligheder på Gefionsvej 19-35. De 8 af lejlighederne bruges til botræning. Den sidste lejlighed er reserveret til aflastning af kortere eller længere varighed.

Lejlighederne er bygget efter almenboliglovgivningen. Der er fælles opholdsstuer, køkken og vaskeri. 

Formålet med et ophold i botræningen Gefionsvej 19-35 er afklaring og botræning. Vi arbejder konstruktivt med indlæring af almindelige dagligdags gøremål og med at den unge får kompetencer, som sætter vedkommende i stand til at bo i en selvstændig bolig eller opgangsbofællesskab med støtte fra støttecentret i Thinggade eller en af AutismeCenter Skive's øvrige afdelinger.

Vi forsøger at skabe et ungdomsmiljø, som sigter mod forberedelse til et mere selvstændigt voksenliv.

 

Publiceret 16-04-2018