Formålet med tilbuddet er, at borgeren lærer at anvende IT, som et redskab i hverdagen med udgangspunkt i vedkommendes interesse for IT. Herunder som værktøj til kommunikation med det offentlige, hjælpemiddel ved eksempelvis læsehandicap, brug af sociale medier, sms mm..

 

Som redskab i læringen varetager IT-afdelingen funktioner i organisationen med relation til IT, f.eks. opdatering af webshop/hjemmeside, udformning af PowerPoint, foldere, julekort og lignende.

 

Opgaverne tildeles IT-linjen efter en konkret pædagogisk vurdering af opgavens relevans. Opgaverne bruges, som et redskab til at gøre undervisningen nærværende og meningsfyldt.

 

Publiceret 18-10-2017