Cafedrift, mødeservicering m.m. Cafe linjen er dagligt opdelt i produktion, bageri, service, administration og pedelfunktioner. De unge fordeles på opgaverne, så der er variation i løbet af ugen. Der tages individuelle hensyn til, hvilke opgaver den unge deltager i og hvor ofte der rokeres. Der sikres overskuelighed ved hjælp af en tavle, som viser, hvad hver enkelt har ansvar for den pågældende dag. 

Køkkenet er godkendt af Fødevarestyrelsen, hvilket betyder, at vi er underlagt regler for hygiejne, opbevaring samt fremstilling og salg af fødevarer. Der udarbejdes individuelt tilpassede opskrifter og rengøringsplaner ud fra samme skabelon med henblik på at udvikle brugernes selvstændighed i opgaverne. 

De unge inddrages blandt andet i forhold til valg af menu, valg af aktiviteter i eftermiddagscaféen samt økonomi og regnskab i forhold til produktionen.

Publiceret 18-10-2017