Når en borger indskrives på AutismeCenter Skive, Idavang, er der forud sket en vurdering af, hvilket funktionsniveau borgeren skønnes at være på.
Denne vurdering er naturligvis en del af overvejelserne i forhold til, hvor i organisationen borgeren får det bedste tilbud. Vi har borgere med forskellige udfordringer, derfor har vi et tilbud i Å-huset, som er en afdeling, der primært tilbyder oplevelsesbaserede aktiviteter. For at imødekomme denne målgruppes behov og udfordringer bedst muligt, har vi mulighed for at opbygge og arbejde med en anden struktur end den øvrige del af institutionen.

Publiceret 26-11-2018