Samarbejde med borgere og pårørende

Vi har et tæt samarbejde med borgernes pårørende og lægger vægt på, at samarbejdet hviler på gensidig respekt, anerkendelse og dialog.

Vi har oprettet et pårørenderåd, som består af repræsentanter fra vores afdelinger med døgntilbud.
Pårørenderådet afholder 4 årlige møder.

Formålet med forældre/pårørenderådet:
- At styrke samarbejdet mellem forældre/pårørende og organisationen
- At give organisationen og pårørende en mulighed for at drøfte forskellige ideer indbyrdes
- At skabe størst mulig enighed mellem forældre-/pårørendekredsens og organisationens opfattelse af,
  hvad der er til gavn for beboerne
- At arrangere fælles sammenkomster, kurser, temadage eller lignende.

 

Publiceret 03-09-2021