Her hos AutismeCenter Skive har vi stillinger til lønnede pædagogstuderende og vi har studerende i ulønnet praktik (1. praktik).

Desuden er vi praktiksted for PAU-elever (pædagogisk assistent uddannelsen). 

Vi forventer af dig som studerende:

 • At du tager aktivt del i husets hverdag
 • At du vil være åben og imødekommende overfor beboere, forældre/pårørende og personale
 • At du er loyal overfor beboere og personale
 • At du laver en målsætning for din praktik
 • At du kan arbejde under ansvar
 • At du kan arbejde i en struktureret hverdag.
 • At du kan sætte grænser og holde fast i dem
 • At du spørger, hvis du er i tvivl
 • At du selv er i stand til at tage en beslutning
 • At du er ansvarlig for dagsordener til konferencetimerne
 • At du deltager i personalemøder, evt. kurser og beboernes aktiviteter i og ude af huset

Vi forventer desuden, at vore praktikanter i praktikperioden fordyber sig i en selvvalgt problematik og ud fra den skriver en opgave. Dernæst håber vi, at praktikanterne vil kunne bidrage med nye impulser. 

Det er en forudsætning, for at være i praktik, at den studerende har kørekort.

Publiceret 23-02-2021