Medarbejdergruppen er tværfagligt sammensat og består blandt andet af pædagoger, pædagogiske assistenter, social og sundhedsassistenter, ergoterapeuter, værkstedsassistenter og omsorgsmedhjælpere. 

Vi lægger vægt på faglighed og specialviden hos medarbejderne. Medarbejderne tilbydes løbende relevante kurser og efteruddannelse. Det er vigtigt, at den enkelte medarbejder er anerkendende i sin tilgang til borgerne og opgaverne samt reflekterer over egen og andres pædagogiske praksis. 

AutismeCenter Skive arbejder ud fra alment anerkendte pædagogiske principper og metoder, herunder:

  • Kognitiv tilgang
  • Ressourceorienteret tilgang
  • Anerkendende tilgang
  • Strukturpædagogisk tilgang
  • KRAP (kognitiv ressourcefokuseret anerkendende pædagogik)
  • Jeg-støttende samtaler
  • Kognitiv terapi
  • Sansestimulation
  • Kost
  • Motion

Rådgivning
Vi tilbyder gerne råd, vejledning samt undervisning til institutioner, forældre/pårørende, borgere m.v. Vi deltager endvidere i den generelle faglige udvikling af autismeområdet gennem blandt andet afholdelse af den årlige autismekonference.

Publiceret 10-04-2017