AutismeCenter Skive tilbyder aktivitets- og samværstilbud, klubvirksomhed, hjemmestøtte og døgntilbud til borgere med primær diagnose indenfor området autisme spektrum forstyrrelser, aspergers syndrom eller ADHD/ADD.

Flere af vore borgere har desuden en række tillægsdiagnoser. Personalet er dagligt i kontakt med over 100 borgere, der lever med mere eller mindre komplekse vanskeligheder. Personalets brede kompetencer og ressourcer, udnytter vi bedst muligt til stor gavn for borgerne. Vi arbejder ud fra alment kendte pædagogiske principper og metoder og vi har mere end 25 års erfaring.

Publiceret 09-10-2019