Spring navigation over

AutismeCenter Skive

AutismeCenter Skive

AutismeCenter Skive blev etableret i januar 2016 efter en sammenlægning af Skive kommunes 2 autisme-tilbud, Mentor og Idavang.

Vi tilbyder aktivitets- og samværstilbud, døgnstøtte og hjemmestøtte til borgere med primær diagnoser indenfor autisme spektrum forstyrrelser, aspergers syndrom eller ADHD/ADD. 

Som en del af Socialafdelingen i Skive kommune arbejder vi frem mod en fælles vision: 

”Vi vil være de bedste, til at få den enkelte borger til at mestre sit liv ud fra egne præmisser” 

I tæt samarbejde med borgerens sagsbehandler, arbejder vi ud fra en habiliterende arbejdsgang med en helhedsorienteret og målrettet indsats. Sammen med borgeren og evt. dennes pårørende, arbejder vi med individuelle og realistiske mål.

Personalet er tværfagligt sammensat og er kendetegnet ved en høj specialiseret faglighed og et stort engagement i arbejdet med målgruppen.